ایران بیشترین سرانه مصرف انرژی را در جهان دارد

وی افزود: موضوع نگران‌‌کننده‌‌تر این است که میانگین مصرف انرژی در جهان کاهشی است اما در کشور ما رو به بالا قرار دارد. رئیس سازمان ملی بهره‌‌وری تصریح کرد: وضع نگران‌‌کننده در مصرف انرژی نیازمند تدابیر جدی است، به‌‌گونه‌‌ای که ما باید پارادایم خود را تغییر دهیم و از رویکرد تامین انرژی به سمت مدیریت مصرف انرژی حرکت کنیم. پیشوایی گفت: طی فصل سرد سال مصرف گاز ما به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد که در مقایسه با دیگر کشورها از این نظر شرایط مناسبی نداریم، روسیه از جمله کشورهایی است که در این زمینه به بهره‌‌وری مناسب رسیده و روزانه به کل اروپا ۳۵۰میلیون مترمکعب گاز صادر می‌کند. وی با بیان اینکه تحولات زیرساختی خوبی بعد از انقلاب در حوزه برق و گاز رخ داده است، گفت: در حوزه گازرسانی به دورترین نقاط کشور و روستاها اقدام‌‌های قابل افتخاری انجام شده است، باید در حوزه بهره‌‌وری نیز اقدام‌‌های زیادی انجام شود. وی‌‌ با بیان اینکه باید طرح بهینه‌‌سازی را جدی بگیریم، افزود: یزد به‌‌عنوان پایلوت بهره‌‌وری گاز انتخاب شده است؛ استانی که هشت‌درصد گاز آن را کوره‌‌های آجرپزی مصرف می‌کند، دلیل مصرف بالای انرژی در کوره‌‌های آجرپزی قیمت ناچیز انرژی در کشور و فناوری قدیم این کوره‌‌هاست.