زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های همکاری در حوزه کیفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی فرآورده‌های سنگین پالایشگاهی بررسی شد