بیش از ۱۰‌درصد محصولات دانش‌بنیان‏‏‏‏‏‏‌ها مربوط به حوزه پتروشیمی است

وی افزود: ۹‌هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که از سال‌۱۳۸۹ به بعد به صنایع مختلف ورود کرده‌اند و بیش از ۱۰‌درصد محصولات این شرکت‌ها به‌‌‌‌‌‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حوزه پتروشیمی مربوط می‌شود. دبیر رویداد پتروفن با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین بحث در حوزه دانش‌بنیان اقتصادی‌کردن محصولات و فناوری‌هاست، گفت: بر‌‌گزاری رویداد پتروفن بازار بزرگی برای دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌ها ایجاد می‌کند. سلطانعلی‌‌‌‌‌‌‌زاده ادامه داد: در رویداد پتروفن نیازهای فناورانه صنعت پتروشیمی در هفت گروه در نشست‌های تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌شود. وی تصریح کرد: دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌ها در رویداد پتروفن بی‌‌‌‌‌‌‌واسطه با مدیران صنعت پتروشیمی ارتباط برقرار می‌کنند و مسائل مطرح شده و مسیر پیشرفت ایجاد می‌شود.