او افزود: «تاکنون پنج بسته شامل جهش، توانا، ضامن، ۱۰۰۰ فناور و کارآفرین معرفی و رونمایی شده‌‌اند و شرکت‌های دانش‌‌بنیان درخواست‌‌های خود را از طریق وبگاه صندوق ثبت کرده‌‌اند. حالا دو بسته حمایتی دیگر شامل رویش و شکوفا رونمایی و معرفی می‌‌شوند.» رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه تصریح کرد: «هدف از اجرای بسته حمایتی رویش کمک به ایجاد شرکت‌های دانش‌‌بنیان جدید است. صندوق نوآوری و شکوفایی قصد دارد در این بسته، با حمایت از شتاب‌دهنده‌‌های دانش‌‌بنیان در قالب هم‌‌سرمایه‌گذاری، تسهیلات و خدمات توانمندسازی، زمینه را برای شکل‌‌گیری شرکت‌های دانش‌‌بنیان جدید فراهم کند. بر این اساس، به شتاب‌دهنده‌‌هایی که بتوانند در قالب یک برنامه، زمینه را برای شکل‌‌گیری شرکت‌های دانش‌‌بنیان جدید فراهم سازند، تسهیلات قرض‌‌الحسنه سرمایه بذری تا سقف دو میلیارد تومان اعطا شده و این امکان را دارند تا سقف یک میلیارد تومان نیز از هم‌‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری برای طرح‌‌های منتخب شتاب‌دهنده بهره‌‌مند شوند.»

خیاطیان افزود: «اعطای کمک‌‌هزینه بلاعوض تحقیق و توسعه (موسوم به گرنت) تا سقف سالانه ۵ طرح، هرکدام به میزان حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان، اعطای تسهیلات قرض‌‌الحسنه ودیعه رهن تا سقف ۳ میلیارد تومان به هر شتاب‌دهنده، اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ ۱۶‌درصد برای خرید تجهیزات فنی و آزمایشگاهی در مقیاس محدود تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از جمله دیگر خدمات صندوق در بسته حمایتی رویش است.» خیاطیان درخصوص بسته شکوفا نیز خاطرنشان کرد: «گسترش فرهنگ تامین مالی جمعی به عنوان یکی از سازوکارهای مهم مردمی‌‌سازی اقتصاد دانش‌‌بنیان و تعمیق مشارکت مردم در توسعه اقتصاد دانش‌‌بنیان، از اهمیت زیادی برخوردار است و از این طریق امکان تزریق سرمایه‌‌های خُرد (سرمایه‌‌‌‌های خُرد مردمی) به طرح‌‌های دانش‌‌بنیان فراهم می‌شود. در قالب این برنامه، شرکت‌های دانش‌‌بنیان می‌توانند تا سقف ۲۵ میلیارد تومان سرمایه موردنیاز خود را با استفاده از سرمایه‌‌های خُرد مردمی و از طریق سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز از فرابورس ایران تامین کنند. اصل سرمایه همه سرمایه‌گذاران توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تضمین می‌شود.»

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین تاکید کرد: «شرکت‌های دانش‌‌بنیان می‌توانند به صورت مستقیم به صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه و این خدمت را دریافت کنند (صندوق تقاضای شرکت را در اختیار سکوهای مجاز قرار خواهد داد). همچنین سکوهای تامین مالی جمعی نیز می‌توانند شرکت‌های دانش‌‌بنیان حائز شرایط را به صندوق نوآوری و شکوفایی برای بهره‌‌مندی از تضمین اصل سرمایه معرفی کنند.»