شرکت‌های عضو باید اطلاعات کامل و درخواست خود را به دبیرخانه سازمان از طریق نشانی ایمیل Info@tehrannsr.org ارسال کنند. متعاقبا معرفی‌‌‌نامه به نشانی ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد. سپس با مراجعه به پرتال صندوق صحا به نشانی www.airdfh.ir، باید درخواست خود را ثبت و معرفی‌‌‌نامه و مدارک موردنیاز را بارگذاری کنند. همچنین تمام این فرآیند باید تا قبل از شروع نمایشگاه الکامپ انجام شود تا در صورت وجود مانع، زمان کافی برای رفع اشکال وجود داشته باشد.