ایجاد سازوکارهای چندجانبه برای حکمرانی اینترنت

 به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به نمایندگی کشورمان در نشست وزرا در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، دستاوردهای ایران را در حوزه‌های مختلف نظیر گسترش شبکه فیبر نوری، گسترش پهنای باند سیار و خدمات دولت الکترونیک و هوشمند و نیز چگونگی وضعیت دیجیتالی شدن بخش‌هایی مانند بهداشت، تجارت، آموزش و کشاورزی در کشور تشریح کرد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست با بیان این مطلب که در سطح جهانی تعدادی از اهداف کلیدی مورد توافق کشورها در اسناد اجلاس سران جامعه اطلاعاتی تاکنون محقق نشده است، گفت: «از جمله این موارد می‌توان به کاهش شکاف دیجیتالی بین کشورها، ایجاد سازوکارهای چندجانبه موثر با حضور تمام کشورها در حکمرانی اینترنت و اطمینان از پاسخ‌گویی شرکت‌های فناوری چندملیتی به کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنند، اشاره کرد.» معاون وزیر ارتباطات در خاتمه گفت: «اگرچه این‌گونه نشست‌ها برای انتقال تجربیات موفق بین کشورها مفید است، ولی متاسفانه بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال ‌توسعه، محدودیت‌هایی برای منابع مالی و انسانی لازم برای تحقق کامل اهداف مورد نظر دارند و مهم‌تر اینکه تحمیل تحریم‌های یک‌جانبه توسط برخی کشورها و عدم هماهنگی موثر سیاست‌های بین‌المللی در نهادهای مرتبط در مقابله با آن، مانع کاهش شکاف دیجیتالی است.»