در گزارش مذکور آمده است مدت زمانی که کاربران جوان صرف استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی می‌کنند برای سلامت روحی و فیزیکی آنها خطرناک است و مدارس و والدین نیازمند دستورالعمل واضحی از سوی دولت در این زمینه هستند. در اوایل سال جاری میلادی وزارت آموزش انگلیس دستورالعملی صادر و مدیران مدارس را درباره چگونگی ممنوعیت استفاده از موبایل طی کلاس‌های درسی و زنگ تفریح راهنمایی کرد. در این دستورالعمل ذکر شده بود که کارمندان مدارس می‌توانند در صورت لزوم کیف‌های دانش‌آموزان را جست‌وجو کنند. اما کمیته پارلمان معتقد است این دستورالعمل کافی نیست.

در  این گزارش ذکر شده است که دولت آینده باید درباره افزایش سن دریافت رضایت اطلاعات دیجیتال از ۱۳ به ۱۶ سال مشورت کند و باید ممنوعیت کامل برای کاربران زیر ۱۶ سال را بررسی کند. همچنین باید ممنوعیتی قانونی بر استفاده از موبایل در مدارس وضع شود. این اقدام در واکنش به افزایش مدت زمانی که کودکان در فضای آنلاین می‌گذرانند و صرف استفاده از موبایل می‌کنند، ارائه شده که با اعتیاد رفتاری مرتبط است.