سقف باگ‌بانتی‌(یا مسابقات ارزیابی امنیتی و شناسایی باگ) در کافه بازار تا پیش از بهمن ماه سال گذشته برابر ۱۰۰میلیون تومان بود. شهاب خدابخش اما حالا گفته است که از بهمن ماه سال گذشته و بعد از افزایش سقف باگ‌بانتی که حدود دو ماه می‌گذرد، بازار به هکرهای کلاه‌سفید ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. به گفته او بازار همواره از همکاری متخصصان امنیت و هکرهای کلاه‌سفید استقبال می‌کند.