اسپیس‌ایکس در یک شب دو پرتاب فضایی انجام داد

به گزارش اسپیس، این شرکت نخست در ساعت ۲۳:۰۵ به وقت گرینویچ یکشنبه شب یک موشک فالکون۹ همراه ۲۳ ماهواره استارلینک را از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به مدار زمین فرستاد. بوستر اول موشک حدود ۸.۵دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی اسپیس‌ایکس در اقیانوس آتلانتیک فرود آمد. این یازدهمین پرتاب و فرود بوستر مذکور بود که ۴ مورد از پرتاب‌های آن برای ارسال ماهواره‌های استارلینک به مدار زمین بوده است. چند ساعت بعد و به‌طور دقیق‌تر در ساعت ۴:۰۹ بامداد به وقت گرینویچ این شرکت ۲۳ ماهواره استارلینک دیگر را از مقر فضایی در کالیفرنیا به مدار زمین فرستاد.

این موشک از مقر فضایی وندربرگ به فضا رفت. ماموریت مذکور دومین عملیات پرتاب ماهواره‌های استارلینک در فاصله زمانی حدود ۵ ساعت بود. این موشک حدود ۸.۲۵ دقیقه پس از پرتاب بوستر اول خود را رها کرد که روی پهپاد کشت اسپیس‌ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این هفدهمین عملیات پرتاب و فرود بوستر مذکور بود. ۱۱ مورد از این عملیات‌ها برای ارسال ماهواره‌های استارلینک به مدار زمین بوده است. بوستر بالایی موشک به سمت مدار پایین زمین به حرکت خود ادامه داد و ۶۲ دقیقه پس از پرتاب ۲۳ ماهواره اینترنتی استارلینک را رها کرد. در حال حاضر ۵۵۰۰ ماهواره عملیات استارلینک در مدار پایین زمین فعال هستند، اما این تعداد در آینده نزدیک بیشتر می‌شود. اسپیس‌ایکس هم اکنون مجوز ارسال ۱۲ هزار ماهواره را دارد و خواستار تاییدیه ارسال ۳۰ هزار ماهواره دیگر نیز است.