راه‌های ارتقای امنیت سایبری کسب‌و‌کارها و مراکز دولتی

 او در خصوص برنامه‌های این سازمان و وجود آموزش عملیاتی در حوزه امنیت سایبری گفت: «حدود ۵۰۰شرکت مجوزهای مختلف برای امنیت فضای سایبری دارند که در سایت سازمان فناوری اطلاعات نیز معرفی شده‌اند، با توجه به اینکه این شرکت‌ها مجوز لازم را برای ارائه خدمات عمومی امنیت سایبری به دستگاه‌ها و کسب‌و‌کارها دارند، دستگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این شرکت‌های دارای مجوز برای ارتقای امنیت فضای سایبر استفاده کنند.»

وی افزود: همچنین ما ظرفیت دانشگاه‌ها را فعال کرده‌ایم؛ به همین منظور مجموع مراکزی به نام مراکز آپا در بیش از ۴۰ دانشگاه در زمینه امنیت فضای مجازی مشغول به کارند. فعالیت این مراکز در راستای این است که خدمات محلی و تامین امنیت سایبری را در استان‌ها به متقاضیان ارائه دهند.» خوانساری در ادامه به اقدامات دیگر سازمان فناوری اطلاعات برای افزایش امنیت سایبری در کشور اشاره کرد و گفت: «موضوع مد نظر دیگر، امنیت مدیریت شده یا خدمات امنیت مدیریت شده است؛ به این معنی که یک مجموعه سازمان اداری و سازمان دولتی می‌تواند تامین امنیتش را با هماهنگی مراکز ماهر که در حال حاضر شکل گرفته به شکل خدمت خریداری کند و در اختیار قرار بگیرد.» وی اظهار کرد: «از این طریق وضعیت امنیت مراکز دولتی با کمک سرویس‌هایی که مرکز ماهر ارائه می‌دهد تامین خواهد شد.»