پلیس کانادا هک شد

به گزارش رویترز، سخنگوی پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) در این باره گفت: وضعیت موجود به سرعت در حال تغییر است، اما در حال حاضر هیچ تاثیری روی عملیات‌های RCMP نداشته و هیچ تهدید شناخته شده‌ای برای ایمنی و امنیت شهروندان کانادایی وجود ندارد.

او افزود: هرچند نشتی در چنین وسعتی هشدار‌‌آمیز است، اما اقدام سریع و استراتژی‌های کنترل اجرا شده نشان‌دهنده گام‌های مهمی هستند که  RCMPبرای ردیابی و جلوگیری از چنین تهدیدهایی به کار گرفته است.

پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا تحقیقی درباره حمله آغاز کرده و سعی دارد گستره نشتی اطلاعات را تعیین کند. علاوه بر آن حمله هیچ تاثیری بر سرویس‌های اطلاعاتی پلیس نداشته است.