کاهش 33 درصدی میانگین زمان ترخیص تجهیزات حوزه فاوا در سال 1401

امید رجبی جاغرق گفت: میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌های تایید نمونه در حالی کاهش داشته که براساس آمار موجود، تعداد درخواست‌های سامانه تایید نمونه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود سه درصد افزایش داشته است. بررسی آماری درخواست‌های تایید نمونه نشان می‌دهد در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۴۹ درخواست ثبت شده، در حالی‌که در سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۰هزار و ۶۹۹ مورد گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین گام در فرآیند ترخیص تجهیزات، فرآیند تایید نمونه است، عنوان کرد: زمان تایید نمونه شامل زمان صرف شده برای آزمون تجهیزات، بررسی مشخصات فنی و اعلام نظر در مورد انطباق مشخصات فنی با ضوابط و استانداردهای مرجع است. مدیرکل استاندارد و تایید نمونه رگولاتوری با اعلام کاهش تعداد نمونه‌های مردود شده تجهیزات در سال ۱۴۰۱ گفت: افزایش میزان انطباق نمونه تجهیزات وارداتی با استانداردها و الزامات فنی نشان می‌دهد وارد‌کنندگان به رعایت انطباق مشخصات فنی تجهیزات با استانداردها و الزامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قبل از ثبت سفارش و ورود کالا به کشور توجه بیشتری داشته‌اند. رجبی جاغرق توصیه کرد: واردکنندگان تجهیزات حوزه ICT قبل از ورود انبوه تجهیزاتی که تاکنون سابقه تایید نمونه برای آنها وجود نداشته، برای اطمینان از انطباق مشخصات فنی تجهیزات با الزامات و استانداردهای اعلام شده از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسبت به اخذ تایید نمونه قبل از ثبت سفارش تجهیزات اقدام کنند.