اسکاتلند و نیوزیلند تیک‌تاک را ممنوع کردند

این درحالی است که در گزارشی دیگر نیوزیلند نیز اعلام کرد تیک‌تاک را در دستگاه‌هایی که به شبکه پارلمان این کشور متصل می‌شود حذف می‌کند. دلیل این امر نگرانی‌های امنیت سایبری ذکر شده است. به این ترتیب نیوزیلند جدیدترین کشوری است که استفاده از اپ اشتراک‌گذاری ویدئو کوتاه را در دستگاه‌های دولتی محدود می‌کند. رافائل گونزالس مونترو، رئیس اجرایی خدمات پارلمان نیوزیلند در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد این تصمیم پس از مشاوره با کارشناسان امنیت سایبری، مذاکرات داخل دولت و کشورهای دیگر گرفته شده است.