اپراتور همراه اول در مجموع بیش از ۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۵۷۴ هزار دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون و ۴۵۳ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. همچنین ترافیک درون‌شبکه این اپراتور، بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار دقیقه بوده است. اپراتور ایرانسل در مجموع بیش از ۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۵۳۷ هزار دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از ۴ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۲۴۱ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. همچنین ترافیک درون‌شبکه این اپراتور، بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون و ۶۸۹ هزار دقیقه بوده است. اپراتور رایتل در مجموع بیش از ۳۲۲ میلیون و ۷۹۸ هزار دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از ۴۲۳ میلیون و ۵۰۲ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. همچنین ترافیک درون‌شبکه این اپراتور، بیش از ۳۹۲ میلیون و ۹۷۵ هزار دقیقه بوده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند