از این تعداد تنها ۴ میلیون و ۶۹هزار و ۲۲۷ نفر، مشترک اینترنت ثابت (از طریق فناوری‌هایی مانند ADSL یا فیبر) هستند و ۶۳ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۷۷۷ نفر از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند. براساس این آمار که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ به‌دست آمده است، ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۴۸/ ۸۱ درصد رسیده است و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۵۸/ ۷۶ درصد و ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۹/ ۴درصد برآورد می‌شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که روند نفوذ اینترنت ثابت در کشور رشد نزولی داشته و با وجودی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در پایان سال ۹۷ حدود ۵/ ۱۲ درصد اعلام شده بود، هم‌اکنون و در نیمه سال ۹۸ به ۹۰/ ۴ درصد رسیده است. این در حالی است که برخلاف اینترنت ثابت، نفوذ اینترنت موبایل در کشور در حال رشد است و به بیش از ۷۶ درصد رسیده است. در این میان آمارها نشان می‌دهد که ۹/ ۹۳ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری نسل ۳ و ۴ موبایل استفاده می‌کنند و تنها ۸۸/ ۵ درصد کاربران از طریق فناوری DSL و کمتر از یک درصد نیز از طریق فناوری FTTX به اینترنت متصل می‌شوند.