کارخانه‌های عضو  انجمن تولیدکنندگان از آنجا‌‌‌‌که گندم را با نرخ سال گذشته از دولت دریافت کردند، قیمت ماکارونی را در سال‌جاری افزایش چندانی ندادند. این در حالی است که اعضای انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی به‌‌‌‌دلیل خرید گندم آزاد و همچنین بالارفتن هزینه عوامل تولید، قیمت ماکارونی در سال‌جاری را ۶۰‌درصد افزایش دادند. در ادامه قیمت انواع ماکارونی را مشاهده می‌کنید:  ماکارونی پیکولی ۵۰۰ گرمی زر ماکارون ۷هزار و سیصد، ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۵/ ۳ تک ماکارون ۱۵‌هزار، ماکارونی ۵۰۰گرمی با طعم سبزیجات تک‌ماکارون ۱۳هزار و ماکارونی ۴/ ۱ رشته‌ای ۷۰۰ گرمی مانا ۹ هزار و چهارصد تومان فروخته می‌شود.