بازگشت لنین به روسیه

ششم آوریل ۱۹۱۷ ولادیمیر ایلیچ لنین پس از یازده سال که به حالت تبعید در اتریش و سوئیس به‌سر برده بود و از آنجا جنبش سوسیالیستی را رهبری می‌کرد با کمک آلمانی‌ها که می‌خواستند دولت روسیه را گرفتار دشواری‌های داخلی کنند و از جنگ جهانی اول خارج سازند، به وطن بازگشت. لنین در بازگشت به روسیه طی یک سخنرانی عمومی، «کاپیتالیسم و رقابت بر سر استثمار ملل» را عامل شعله‌ور شدن آتش جنگ جهانی اول دانست. وی تاکید کرد تا این دو عامل وجود داشته باشد جنگ نیز ادامه خواهد داشت. لنین که در آن زمان ۴۷ ساله بود در ۲۸ ماه مه ۱۹۱۷ خواهان ایجاد یک جمهوری دموکراتیک فدرال در روسیه شد. وی در دوم ژوئن راهپیمایی بزرگی ترتیب داد که قبلا نظیر آن در روسیه دیده نشده بود. لنین در شانزدهم ژوئن طرح خود را در زمینه شورایی کردن کشور اعلام و نخستین شورا را تشکیل داد. وی ماه بعد از آن تمهیدات دولت موقت روسیه از جمله ایجاد مجلس (دوما) را کارهایی عبث خواند که به منظور خرید وقت و به تاخیر انداختن وقوع یک انقلاب راستین انجام می‌شود. تلاش‌های وی در نهایت به انقلاب بلشویکی و تغییر نظام روسیه انجامید.