قاسمی، رئیس برج بلند پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گفت: ساخت برج دوم پژوهشی در کنار برج اول با نام برج‌های دوقلوی پژوهشی با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۴۵۰ متر مربع در ۱۰ تا ۱۵ طبقه در سفر معاون رئیس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفته است و کار مقدماتی ساخت این برج آغاز شده است.