حسین سلیمی گفت: این نیروگاه با ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات با  اعتبار۱/ ۵ میلیارد یورو در محل روستای کرپان و در مدت ۵۵ ماه از زمان عقد قرارداد ساخته می‌شود. پیمانکار این طرح شرکت فنی مهندسی تکنو پروم اکسپرت روسیه است. وی درخصوص تامین هزینه اجرایی این طرح افزود: ۸۵ درصد هزینه این طرح به مبلغ حدود١/ ٢ میلیارد یورو از محل وام کشور روسیه و ۱۵ درصد بقیه از سوی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تامین می‌شود. سلیمی در ادامه گفت: تامین سوخت گاز نیروگاه‌های در حال احداث از اهمیت زیادی برخوردار است و هرچه سریع‌تر و تا قبل بهره‌برداری باید وضعیت انتقال گاز به نیروگاه‌ها مشخص شود.در پایان استاندار هرمزگان ضمن تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته درزمینه تولید انرژی برق در نیروگاه‌های زیرمجموعه این شرکت، خواستار تسریع در اجرای طرح نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک و همکاری حوزه عمرانی استانداری و فرماندار سیریک در رفع موانع اجرایی این طرح ملی شد.