شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

کمیسیون های تخصصی

کمیسیون های تخصصی

  • لزوم استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی

    دنیای‌اقتصاد: نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با هیات‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی، در حاشیه دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. تعطیلی روز شنبه، حضور در نمایشگاه‌ها و دسته‌بندی مشکلات بخش‌خصوصی و ارائه راهکار خروج از وضعیت، از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه موردبحث و بررسی قرارگرفت.
۱
بیشتر