کتول

  • ۲ طرح گازرسانی در علی‌آباد کتول کلنگ‌زنی شد

    دنیای اقتصاد - گرگان: طی مراسمی عملیات اجرایی گازرسانی به دو طرح شهرستان علی‌آباد کتول استان گلستان آغاز شد. در این مراسم رحیمی، مدیرعامل گازگلستان طی گزارشی درخصوص جزئیات گازرسانی به دو طرح یاد شده گفت: گازرسانی به روستاهای سیاه مرزکوه و وسی‌سر از روستاهای باقی مانده شهرستان انجام شد. وی افزود: گازرسانی به روستاهای سیاه مرزکوه و وسی سر با لوله‌گذاری به‌طول ۱۳ کیلومتر، بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال هزینه دربرخواهد داشت.
  • گازرسانی به ۶۰ روستای شهرستان علی‌آباد‌کتول

    دنیای اقتصاد – گلستان: مدیرعامل شرکت گاز گلستان از گازرسانی به ۶۰ روستای شهرستان علی آباد کتول تاکنون خبرداد. صفرعلی جمال لیوانی گفت: از مجموع ۷۱ روستای شهرستان علی آباد تاکنون به ۶۰ روستای شهرستان گازرسانی شده است. وی افزود: اکنون گازرسانی به ۶ روستای شهرستان در حال اجرا است که برابر برنامه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: در علی‌آباد کتول ۶۵۰ کیلومتر شبکه تاکنون اجرا شده و افزون بر ۲۳ هزار و ۵۹۰ انشعاب نیز نصب شده است.جمال لیوانی اظهار کرد: به همین منظور تعداد ۴۴ هزار و ۵۰خانوار از نعمت گاز…
۱

بیشتر