شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

کتاب ر.اعتمادی

کتاب ر.اعتمادی

  • «ر.اعتمادی به روایت ر.اعتمادی» کتاب شد

    دنیای اقتصاد: کتاب «ر.اعتمادی به روایت ر.اعتمادی» نوشته هومن ظریف منتشر شد. این کتاب حاصل گفت‌وگوهای پیوسته ظریف با رجبعلی اعتمادی (ر.اعتمادی) درباره زندگی خصوصی، زندگی اجتماعی، دیدگاه‌های سیاسی و زندگی عاشقانه این نویسنده در بطن همه آثارش است. ظریف، نویسنده و مستندساز، می‌گوید پس از ساخت هر فیلم مستند، به فراخور هر فیلمی، برای یک یا دو کتاب درباره شخصیتی که جلوی دوربین برده است، دست به قلم می‌برد.
  • «ر.اعتمادی به روایت ر.اعتمادی» کتاب شد

    دنیای اقتصاد: کتاب «ر.اعتمادی به روایت ر.اعتمادی» نوشته هومن ظریف منتشر شد. این کتاب حاصل گفت‌وگوهای پیوسته ظریف با رجبعلی اعتمادی (ر.اعتمادی) درباره زندگی خصوصی، زندگی اجتماعی، دیدگاه‌های سیاسی و زندگی عاشقانه این نویسنده در بطن همه آثارش است. ظریف، نویسنده و مستندساز، می‌گوید پس از ساخت هر فیلم مستند، به فراخور هر فیلمی، برای یک یا دو کتاب درباره شخصیتی که جلوی دوربین برده است، دست به قلم می‌برد.
۱
بیشتر