شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

پلیس سمنان

پلیس سمنان

  • شلیک پلیس اوباش را متوقف کرد

    مهر: فرمانده انتظامی سمنان از وقوع درگیری دسته جمعی در بلوار کارگر شهر سمنان خبر داد و گفت که دو نفر از اراذل و اوباش با شلیک پلیس دستگیر شدند.
۱
بیشتر