شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

پلتفرم های سلامت

پلتفرم های سلامت

  • خطر رانت ۱۰هزار میلیارد تومانی در توزیع آنلاین دارو

    دنیای اقتصاد: سرانجام وزارت بهداشت درباره تعیین تکلیف توزیع آنلاین دارو کوتاه آمد و در روزهای اخیر پیش‌نویس آیین‌نامه خود را در این زمینه منتشر کرد. اما این پیش‌نویس به گفته حقوق‌دان‌ها از نظر قانونی ایراداتی دارد و به اعتقاد مدیران پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو، اشکالات جدی از جمله انحصار توزیع دارو در سازمان غذا و دارو، خطر رانت ۱۰‌هزار میلیارد تومانی و کاهش کیفیت و خدمات‌ در توزیع آنلاین دارو متوجه آن است.
۱
بیشتر