پست جدید باغ گلی

  • پست جدید وزیر پیشنهادی رئیسی در شهرداری

    ایسنا: حسین باغ‌گلی که رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرده بود، به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد منصوب شد.
۱

بیشتر