شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

همسایه مزاحم

همسایه مزاحم

  • نحوه برخورد صحیح با همسایه مزاحم!

    ایرنا: از آنجایی که زندگی کدرن امروزی باعث شده تا افراد به آپارتمان‌نشینی روی بیاورند این امر باعث شده تا فضای کمی را با هم به اشتراک بگذارند. در این زمان موضوع رعایت حقوق همسایگان مطرح می‌شود.
۱
بیشتر