شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

هارتموت روزا

هارتموت روزا

  • فرار از جامعه کپک‌زده

    دکتر یونس نوربخش/جامعه‌شناس؛ دانشیار دانشگاه تهران
    هارتموت روزا Hartmut Rosa (۱۹۶۵) استاد جامعه‌شناسی عمومی و نظری در دانشگاه فردریش شیلر در شهر ینا در آلمان است. تحقیقات رزا بر حوزه‌‌‌‌های تشخیص جامعه‌‌‌‌شناختی زمان و تحلیل مدرنیته، مبانی هنجاری و تجربی نقد اجتماعی، نظریه‌‌‌‌های موضوعی و هویتی، جامعه‌‌‌‌شناسی زمان و نظریه شتاب و همچنین آنچه او «جامعه‌‌‌‌شناسی جهان» می‌‌‌‌خواند متمرکز است. انرژی اجتماعی (Social Energy) یکی از پر‌سر‌و‌صدا‌ترین نظریه‌های اوست.
۱
بیشتر