شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

نهالستان رویال نهال

نهالستان رویال نهال

  • خرید نهال از نهالستان رویال نهال، نهالستانی فراتر از حد انتظار

    همه ساله میلیون ها نهال در کشور خرید و فروش می شوند که اگر تمام آن ها به ثمر برسند، باغداران ایرانی جزء ثروتمندترین افراد می شدند، اما همانطور که می دانید بسیاری از باغداران با شکست مواجه می شوند و نه تنها سودی از خرید نهال نمی کنند؛ بلکه سرمایه خود را نیز از دست می دهند. مهم ترین علت این اتفاق، باردهی کم نهال ها به علت ضعیف بودن یا درگیری نهال های جوان با انواع آفات و بیماری ها است.
۱
بیشتر