نقاش ایرانی

  • تشکر سلمان‌خان از فاطمه حمامی، نقاش ایرانی +فیلم

    خبر آنلاین: فاطمه حمامی دختر هنرمند و نقاش کاشانی است که با محدودیت‌های جسمی نقاشی می‌کشد و حالا او به عنوان آخرین اثر، نقاشی از چهره سلمان خان کشیده است. سلمان خان نیز برای قدردانی و تشکر از وی، ویدیویی از فاطمه حمامی منتشر کرده که در آن فاطمه حمامی در حال کشیدن چهره وی است.
۱

بیشتر