شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی ساختمان

  • بهترین روش مقاوم سازی ساختمان کدام است؟

    ساختمان ها محلی برای رفت و آمد مردم هستند. با توجه به کاربری ساختمان و بارهای وارده به آن، میزان مقاومت ساختمان نیز باید مطلوب باشد. در صورتی که به هر دلیلی مقاومت ساختمان به اندازه ای نباشد که شاهد ایمنی ساختمان ها باشیم، در این صورت نیاز به مقاوم سازی ساختمان است.
  • نشست زمین در ساختمان مسکونی ۲۴ واحدی سرخه

    مهر: فرماندار سرخه از نشست زمین در یک ساختمان ۲۴ واحدی به علت نشست آب خبر داد و گفت: برای ساکنان این ساختمان ، امکان اسکان اضطراری مهیا شده است .
۱
بیشتر