شماره روزنامه ۶۰۵۷
|

مراکز پاسخ گویی تلفن

مراکز پاسخ گویی تلفن

  • تقویت قدرت متقاعدسازی مشتری

    مترجم: مریم رضایی
    کند و کاو در دنیای خدمات مشتری، خیلی سریع به شما یاد می‌دهد که متقاعد کردن مشتری فراتر از فروش یک محصول یا ترغیب شخص، به دنبال کردن شماست. متقاعد کردن مشتری یعنی ایجاد تعاملات مثبت و به‌یادماندنی که باعث می‌شود مشتری احساس ارزشمند بودن و درک شدن داشته باشد. این مطلب، می‏‏‌گوید که چرا توانایی متقاعد کردن، در مراکز پاسخ‌گویی تلفنی به مشتریان بسیار تاثیرگذار است و نکاتی را در این زمینه مطرح می‌کند.
۱
بیشتر