شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

مدیریت منابع آب ایران

مدیریت منابع آب ایران

  • سال ۱۴۰۲ کم بارش‌ترین سال

    خبرفوری: معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه امسال کم بارش‌ترین سال در ۸۶ سال گذشته بود گفت: در مدیریت مصرف باید خیلی کار کنیم و شاه کلید عبور از شرایط حاضر و پیشگیری از شرایط بحرانی فردا، مدیریت مصرف است.
۱
بیشتر