شماره روزنامه ۶۰۱۹
|

مدیرعامل مترو تهران

مدیرعامل مترو تهران

  • استعفای مدیرعامل مترو تهران تکذیب شد

    تسنیم: محسن هرمزی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی عدم حضور درستی مدیر عامل شرکت مترو تهران گفت: روز گذشته آقای درستی در محل کار خود حضور داشته است و در این ساعت نیز در مرخصی ساعتی به سر می‌برد و استعفای وی رد می‌شود.
۱
بیشتر