شماره روزنامه ۶۰۳۷
|

محور مقامت

محور مقامت

  • نمایش قدرت ایران در سراسر منطقه

    دنیای اقتصاد: ایران در منطقه خاورمیانه یک استثنا محسوب می‌شود؛ ایران شیعه و فارسی زبان در منطقه‌‌‌‌ای قرار گرفته با اکثریت سنی و زبان عربی. امروز ایران به دلیل تحریم‌‌‌‌های غرب در وضعیت خوبی به سر نمی‌‌‌‌برد. با این حال، ایران موفق شده است که قدرت نظامی خود را در پهنه وسیعی از خاورمیانه به نمایش بگذارد. قدرت آن با مراکز سنتی قدرت مانند مصر و عربستان سعودی اگر نگوییم کمتر، برابر است. به گزارش نیویورک‌تایمز اکنون، با شروع جنگ در نوار غزه، گروه‌‌‌‌های مسلحی که ایران در ۴۵ سال گذشته پرورش داده است، به طور…
۱
بیشتر