مبلغان ضد دین

  • هشدار وزیر اطلاعات به مبلغان ضد دین در فضای مجازی

    ايسنا: وزیر اطلاعات با بیان اینکه وزارت اطلاعات با کسانی که در فضای مجازی اقدام به دعوت ضد دینی می‌کنند، برخورد می‌کند، گفت: وزارت اطلاعات بر همه کسانی که در فضای مجازی در حال فعالیت هستند، اشراف کامل دارد.
۱

بیشتر