شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

ماشین بخار

ماشین بخار

  • از ماشین بخار تا هوش مصنوعی

    عیسی عبدی
    جهان به سرعت چهره عوض می‌کند. در قرون گذشته، اسب چهارنعل می‌تازید، فاصله‌های دور را با مشقت در می‌نوردید و ماه‌ها و سال‌ها سپری می‌شد تا از مبدایی به مقصدی برسد، اما دیری نپایید که با اختراع ماشین بخار، تاریخ سرعت گرفت. اسب تبدیل به اسب آهنی شد و به تدریج جای خود را به قطار و طیاره داد. زمان کوتاه‌تر و سال‌ها به ماه و ماه به روز تبدیل شد. بدین‌سان ساعت‌ها هم از شکل سنتی و مکانیکی به قالب ساعت‌های دیجیتال درآمدند. دقیقه‌ها و ثانیه‌ها در چراغ راه‌ها و... مهم و معنادار شدند. واحد زمان دقیق و مهم…
۱
بیشتر