قیمت پوشک

  • ماهانه ۳۰۰ هزار تومان هزینه پوشک بچه +فیلم

    فارس: افزایش سرسام‌آور پوشک بچه طی ماه‌های اخیر، پدران و مادران زیادی را با مشکل تامین پوشک فرزندشان مواجه کرده است. دولت نیز پس از تذکر رهبر انقلاب در این زمینه، هنوز هیچ اقدام قابل تاملی نکرده است.
۱

بیشتر