شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

قربانیان جنگ

قربانیان جنگ

  • زنان و کودکان؛ قربانیان اصلی جنگ جنوب غزه

    دنیای‌اقتصاد: به دنبال بمباران رفح از سوی نیروهای اسرائیلی، ۲۰نفر از جمله ۷کودک جان خود را از دست دادند. یکی از کارشناسان سازمان ملل هشدار داد که «آحاد فلسطینیان در غزه در معرض گرسنگی هستند» زیرا اسرائیل همواره بمباران مرگبار خود را ادامه می‌دهد. «الستر مک کریدی»، «عصید صدیقی» و «فدریکا مارسی» در گزارش ۱۲دسامبر در الجزیره که پیوسته به‌روزرسانی می‌شد نوشتند، اسرائیل می‌گوید تمام کمک‌های بشردوستانه را در گذرگاه «کریم ابو صالح» رصد می‌کند؛ اما کمک‌ها از رفح در مصر همچنان وارد غزه می‌شود.
۱
بیشتر