قانون برنامه پنجم توسعه

  • سوال نماینده قائمشهر از رحمانی‌فضلی اعلام وصول شد

    سوال ملی نماینده قائمشهر از وزیر کشور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس اعلام وصول شد.
  • «ایدرو» سکاندار پروژه های بزرگ

    توسعه تکنولوژی، خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و به‌هم‌رسانی کسب و کارها، توسعه مدیریت و منابع انسانی، توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از اساسی ترین نقش های سازمان های توسعه ای است که رییس کمیسیون صنایع مجلس معتقد است در روند توسعه صنعتی هر کشورنقش به سزایی دارند.

بیشتر