شهرستان ماکو

  • روحانی وارد شهرستان ماکو شد

    ايسنا: رئیس جمهور به منظور بهره‌برداری از چند طرح و پروژه زیربنایی و اقتصادی در استان آذربایجان غربی وارد شهرستان ماکو شد.
۱

بیشتر