سیدمسعود میر کاظمی

  • جانشین نوبخت چه کسی است؟

    خبر آنلاین: سید مسعود میرکاظمی که در سابق سمت هایی مانند وزارت بازرگانی و وزارت نفت داشته، در حال حاضر به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شد.
۱

بیشتر