سواروسکی

  • تولید محصولات سواروسکی در ایران

    گروه بنگاه‌ها: برند معتبر سواروسکی، تولیدکننده محصولات زینتی در قالب قراردادی با گروه درسا موافقت کرد تا محصولاتش در ایران تولید شود.
۱

بیشتر