شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

ساماندهی مشاغل

ساماندهی مشاغل

  • آخرین وضعیت اخذ مجوز دستفروشان در درگاه ملی

    بیگی مدیرعامل شرکت سامان‌دهی صنایع و مشاغل شهر تهران در خصوص اجرای آزمایشی اخذ مجوز مشاغل سیار در درگاه ملی مجوزها نیز گفت: در حال حاضر به صورت پایلوت ثبت‌نام برخی دستفروشان از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شده است. قطعا در آینده پس از اخذ این مجوزها دستفروشان برای استفاده از دستگاه‌‌‌های کارتخوان خود باید از بارکد روی این مجوزها استفاده کنند. علاوه بر این می‌توانند بیمه شوند و قطعا پس از اخذ این مجوزها مالیاتی از آنها گرفته نخواهد شد. بی‌تردید رسمی کردن این کار با شرایطی که مشخص شده راه‌حل…
۱
بیشتر