شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

سازمان اورژانس استان تهران

سازمان اورژانس استان تهران

  • راه‌اندازی اورژانس دونده در تهران

    ایرنا: رئیس سازمان اورژانس استان تهران از راه اندازی اورژانس دونده در مراکز متراکم از جمعیت تهران خبر داد و اعلام کرد: زمان رسیدن به بالین بیمار با موتورلانس به ۱۰ دقیقه کاهش یافته است.
۱
بیشتر