رینا

  • رینا: من شماره یک میلان هستم

    پپه رینا، سنگربان اسپانیایی میلان اطمینان دارد که با وجود دوناروما در ترکیب اصلی تیمش به میدان می‌رود. او گفت: «بازی کردن در میلان بسیار مهم است. احساس می‌کنم که شماره یک میلان خواهم بود و در ترکیب اصلی به میدان می‌روم.»
۱

بیشتر