شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

روح الله اسلامی

روح الله اسلامی

  • چرا شرکت در انتخابات مهم است؟

    روح‌الله اسلامی/استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
    بر اساس تحولات زبان‌شناسانه همان‌طور که مجلس دقیقا پارلمان نیست و دموکراسی با مردم‌سالاری تطبیق پیدا نمی‌‌‌کند؛ هنوز مانده است تا با اصلاح قانون احزاب، قانون انتخابات و حضور نمایندگان اصناف و طبقات در حکومت تعادل و تفکیک قوا و نیروهای اجتماعی را نظاره‌گر باشیم. شاید از میان سه الگوی دموکراسی؛ اشرافیت انگلیسی، طبقه متوسط فرانسوی و طبقات پایین شوروی و چین در زبان‌شناسی سیاسی الگوهای چپ‌گرایانه حزب توده به علت نفوذ روشنفکران، مترجمان و آثار هنری و ادبی رواج پیدا کرده است و این الگو مانع…
۱
بیشتر