شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

روابط چین و ویتنام

روابط چین و ویتنام

  • روابط چین و ویتنام وارد مرحله جدیدی شد

    ایرنا: رییس جمهور چین اظهار داشت: روابط چین و ویتنام با تلاش دو طرف وارد مرحله جدیدی شده که دارای اعتماد سیاسی متقابل، همکاری محکم امنیتی، همکاری گسترده متقابل سودمند، حمایت مردمی و هماهنگی نزدیک‌تر چند جانبه و بهترین مدیریت اختلافات است.
۱
بیشتر