شماره روزنامه ۶۰۳۱
|

دکتر آقاعلیخانی

دکتر آقاعلیخانی

  • ۴ ارتوپد موفق در کشور

    یک متخصص ارتوپد موفق، کسی است که در زمینه تخصصی خود عملکرد برجسته‌ای داشته و به عنوان یک متخصص توانمند شناخته شود.
۱
بیشتر