دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

  • رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در رسانه های دیجیتال

    دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در قدمی نو و دانش محور، با هدف یاری رسانی اثربخش به بهبود کارآمدی ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در حوزه رسانه های دیجیتال، نسبت به رتبه بندی و اعطای تندیس و تقدیرنامه بلوغ هوش رقابتی ایران به مدیران ادارات و کارشناسان بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در ۴ فاز بلوغ رسانه های دیجیتال اقدام می نماید.
۱

بیشتر