شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

دبيرستان‌هاي لندن

دبيرستان‌هاي لندن

  • ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستان‌های لندن

    سيتنا: برخی از مدارس دوره متوسطه در لندن با هدف کاهش اثرات منفی تلفن همراه بر کودکان، استفاده از آن را برای دانش‌آموزان ممنوع می‌کنند و قرار است به خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیز درباره مضرات استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان آموزش دهند.
۱
بیشتر